--Advertisement--

วิธีการปูกระเบื้องแบบเปียกและแบบซาลาเปา


วิธีการปูกระเบื้อง

1. วิธีการปูกระเบื้องแบบเปียก

1.1 การปูกระเบื้องพื้นใช้วิธีการปูแบบเปียก  คือเทปูนทรายปรับระดับ  แล้วจึงเริ่มปูกระเบื้องโดยระวังไม่ให้เกิดโพรงอากาศระหว่างกระเบื้องกับผิวปูน  ซึ่งเป็นวิธีที่กระเบื้องจะติดแน่นกับผิวพื้นได้ดี

1.2 ก่อนปูกระเบื้องต้องขึงเชือกหาแนวดิ่ง  ฉากของกระเบื้องในแถวแรกเพื่อเป็นแนวในการปูแถวต่อ ๆ ไป หากเป็นการปูสลับแนวต้องควบคุมแนวกระเบื้องให้ระยะของแนวที่ปูสลับเท่ากันโดยตลอดจัดระยะห่างของกระเบื้องทั้งด้านสั้นและด้านยาวให้เท่ากัน  แนวกระเบื้องบริเวณมุมและรอยต่อมีความเรียบร้อย  ระยะความสูงเสมอกัน  ได้แนวระนาบ ขนาด สี ลวดลาย ความประณีตของเนื้องาน  ความลาดเอียงของพื้นต้องมีทิศทางที่ช่วยให้น้ำไหลลงท่อได้สะดวก

1.3 ระหว่างปูกระเบื้องต้องหมั่นซับทำความสะอาดน้ำปูนระวังอย่าให้จับเป็นคราบ ฝ้า ผิวกระเบื้องที่ปูแล้วต้องได้ระดับเสมอกันทุกแผ่น  เหลี่ยมมุมของกระเบื้องไม่แตกบิ่น ชำรุด

2. วิธีการปูกระเบื้องแบบซาลาเปา
2.1 การปูกระเบื้องพื้นโดยใช้วิธีการปูแบบซาลาเปา คือการปูโดยช่างจะใช้ปูนพอกเป็นก้อนบนหลังแผ่นกระเบื้อง  เหมือนลูกซาลาเปา  แล้วนำแผ่นกระเบื้องวางบนผิวปูนหยาบ เนื้อปูนบริเวณผิวพื้นด้านล่างจะไม่เสมอ จึงมีโอกาสที่แผ่นกระเบื้องแตกบริเวณมุม  ปูนยาแนวแตก  น้ำจะซึมเข้าไปใต้แผ่นกระเบื้อง  ทำลายโครงสร้างอาคาร  ความชื้นที่สูงมากและระบายออกไม่ทัน  ทำให้กระเบื้องพื้นระเบิด  (กระเบื้องจะหลุดออกมาจากพื้นเป็นแผ่นๆ เกิดได้จากหลายสาเหตุ  ความชื้น  อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง  คุณภาพกระเบื้องที่มีอัตราส่วนการยืดหดตัวสูง การปูกระเบื้องแบบชิด)

วิธีการปูกระเบื้อง learners.in.th

ที่มา prakard.comLabels: , , ,


Leave A Comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...