--Advertisement--

วิธีการปูกระเบื้องดีๆอีกทาง


วิธีการปูกระเบื้อง

1. ก่อนปูกระเบื้อง ควรตรวจสอบสี, ขนาดและชั้นคุณภาพของกระเบื้องที่ระบุไว้ข้างกล่องว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกัน และคละกระเบื้องจากหลาย ๆกล่องเพื่อให้ได้งานปูที่สีไม่ผิดเพี้ยน และมีแนวตรง

2.ร่างแบบเพื่อวางแนวการปูให้ตรงตามความต้องการกำหนดจุดเริ่มต้น โดยอิงกับแนววงกบประตู ใช้ด้ายตีเส้น ตีเส้นที่เป็นแนวสำหรับการปูทั้งแนวนอนและแนวตั้ง

3.ใช้เกรียงฉาบปูนผสมปูนสำหรับปูกระเบื้องใน กระถางผสมปูน ปูนปูกระเบื้อง 1ส่วน ทราย 2 ส่วน ควรผสมครั้งละพอประมาณในการปูไม่ควรผสมมากเกินไปจะทำให้ปูนแข็งตัวในขณะที่ยังใช้ไม่หมดการผสมควรผสมให้ปูน หนืดอยู่ตัว

4.นำกระเบื้องที่ต้องการปูมาแช่น้ำสะอาดไว้ประมาณ 20-30 นาที ให้กระเบื้อง ดูดซึมน้ำจนอิ่มตัวก่อนเพื่อไม่ให้กระเบื้องดูดน้ำจากปูนปูกระเบื้องจนแห้ง จะทำให้กระเบื้องหลุดร่อน นำกระเบื้องที่แช่น้ำขึ้นมาผึ่งให้แห้งหมาดๆ

5.ใช้เกรียงฟันร่องตักปูนใส่ด้านหลังกระเบื้อง ฉาบเป็นร่องปาดให้ทั่วทั้งแผ่นด้วยการออกแรงกดเบาๆ ให้มีเนื้อปูนประมาณ 5 มิลลิเมตร

วิธีการปูกระเบื้อง homesolutioncenter.co.th

6.นำกระเบื้องติดบนพื้นตามแนวแล้วเคาะเบาๆ ด้วยค้อนยางหรือด้ามเกรียงให้แน่นกับพื้นผิวปาดปูน ส่วนเกินออก

7.ปูแผ่นต่อไปโดยให้ช่องห่างแนวกระเบื้องประมาณ 2-3 มม. เป็นแนวตรงไม่บิดเบี้ยว โดยปูตามแนวของเส้นที่ที่ไว้ทั้งแนวนอนและแนวตั้งก่อน แล้วค่อยปูให้เต็มพื้นที่โดยปูให้ได้ระนาบเดียวกันไม่เหลื่อมสูงกว่ากันปูจนเต็มพื้นที่ทั้งหมดโดยเว้นส่วนของ เสา ,วงกบ ไว้ก่อน

8.ควรทิ้งไว้ 1 วัน ก่อนถึงสามารถเหยียบเข้าไปเก็บส่วนที่ขาดรอบห้องได้ การปูกระเบื้องในส่วนที่ไม่เต็มแผ่นจะต้องวัดส่วนที่ต้องการตัดออกด้วยตลับเมตรว่าต้องการขนาดเท่าไร ขีดเส้นทำเครื่องหมายก่อนนำไปตัดด้วยแท่นตัดกระเบื้อง หรือเครื่องเจียรแบบลูกหนู ทดลองวางดูก่อนฉาบปูนให้มีร่องห่างกันประมาณ 2 – 3 มม.

9.ผสมปูนยาแนว 1 ส่วน กับน้ำ 1 ส่วน ฉาบยาแนวลงในส่วนของร่องรอยต่อของกระเบื้องให้เต็มทิ้งไว้ให้พอหมาดจึงเช็ดออกด้วยฟองน้ำชุบน้ำหมาดๆ จนร่องยาแนวเรียบสนิท ความกว้างของร่องกว้าเสมอกันตลอดแนว

10.หลังจากปูกระเบื้อง เศษปูนปูกระเบื้อง เศษปูนชักแนว หรือเศษผง (ซึ่งเห็นได้ชัดที่ผิวกระเบื้อง) เศษเหล่านี้จะดูดซึมความสกปรกเป็นคราบ และทำความสะอาดได้ยาก เศษเหล่านี้สามารถกำจัดโดยใช้สารเคมีที่เป็นกรดซึ่งมีขายในท้องตลาด

11.ควรใช้แว็ค (WAX) หรือน้ำยาเคลือบผิวทาบนผิวกระเบื้องเพื่อความสวยงาม

ที่มา skoolbuz.com / bloggang.comLabels: , ,


Leave A Comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...