--Advertisement--

วิธีปูกระเบื้องยางและการติดตั้งอุปกรณ์


วิธีปูกระเบื้องยาง ติดตั้งอุปกรณ์

เทคนิคการติดตั้งกระเบื้องยางและอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ
กระเบื้องยาง“ไดโนเฟลกซ์”สามารถติดตั้งบนพื้นต่างๆทั่วไปได้อาทิพื้นคอนกรีตพื้นหิน ขัดพื้นไม้เก่าหรือใหม่ฯลฯแต่สิ่งสำคัญที่สุดพื้นดังกล่าวจะต้องมีลักษณะแห้งเรียบแข็ง สะอาดจึงจะทำให้ผลงานที่ออกมาดีที่สุด

วิธีเตรียมพื้น 
เนื่องจากกระเบื้องยางเป็นวัสดุที่ติดตั้งแนบพี้นคุณภาพของพื้นจึงเป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่ง พื้นที่ที่จะติดตั้งกระเบื้องยางจึงจำเป็นจะต้องมีผิวหน้า เรียบ แข็ง แห้ง สะอาด จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับแต่งพื้น และเตรียมให้เรียบร้อยเสียก่อน ก่อนที่จะลงมือติดตั้ง

หมายเหตุ : การติดตั้งกระเบื้องยางในชั้นล่าง ควรมีการตรวจสอบความชื้นของพื้นก่อน โดยใช้ภาชนะวางคว่ำลงบนพื้นและใช้วัสดุที่มีน้ำหนักวางทับไว้ ประมาณ 1 คืน แล้วเปิดดูว่ามีไอน้ำเกาะภายในภาชนะไม่ ถ้ามีแสดงว่าพื้นมีความชึ้น ไม่เหมาะที่จะติดตั้งกระเบื้องยาง

พื้นคอนกรีต
ในกรณีเป็นพื้นคอนกรีต ให้ใช้คอนกรีตแซะงัดเศษปูนที่อาจติดอยู่กับพื้น แล้วใช้หินขัด ๆ ให้เรียบทั่วพื้นและตามซอกมุม แล้วใช้ไม้กวาดทำความสะอาด (ถ้าพื้นสูงต่ำไม่ได้ระดับ เป็นหลุมบ่อหรือมีรอยต่อจะต้องปรับปรุงและตกแต่งด้วยซิเมนต์ให้เรียบได้ระดับและขัดมัน
เสียก่อน) หมายเหตุ : พื้นก่อนติดตั้ง จำเป็นต้องแห้งสนิท เพราะฉะนั้นจึงห้ามล้างพื้นด้วยน้ำ ก่อนติดตั้งโดยเด็ดขาด

พื้นไม้
ในกรณีเป็นพื้นไม้ให้ขัดและตกแต่งพื้นหน้าให้เรียบและปราศจากร่องของรอยต่อ (ถ้าเป็นพื้นเก่าและไม่แข็งแรงให้ซ่อมและตีตะปูยึดให้แน่นก่อน)

วิธีจับแนว
สำหรับห้องขนาดเล็ก เพื่อความสะดวกในการวางของและติดตั้ง ควรจะเริ่มต้นติดตั้ง
จากประตูเข้าไป (สำหรับห้องโถงใหญ่อาจใช้แนวกลางห้องเป็นหลัก)ในกรณีเริ่มติดตั้งจาก
ประตูเข้าไป ให้ถือด้านยาวของกำแพงห้องเป็นหลักวาง เส้นแนวให้ขนานนี้ห่างจากกำแพงเป็น ระยะซึ่งคำนวณดูแล้วว่า เมื่อติดตั้งกระเบื้องเต็มห้องแล้วกระเบื้องแผ่นที่ติดกำแพงที่จะต้องถูกตัดออก นั้นจะมีขนาดเฉลี่ยเท่ากันหมด และไม่เล็กจนเกินไปเมื่อ กำหนดแนวเส้น หลักได้แล้วให้ทำเครื่องหมาย กากบาทที่หัวและท้ายของเชือกตีเส้น และเว้นการทากาวตรงที่กากบาทไว้

วิธีลงกาว
สำหรับการติดตั้งกระเบื้องยาง ก่อนที่จะลงกาวสีดำ “ไดโนโค๊ต” หรือ กาวสีขาว “ไดโนกลู” ควรจะคนกาวในถังให้ผสมทั่วกันก่อนแล้วจึงค่อยเทกาวลงบนพื้น ครั้งละประมาณ 1 – 2 กก. ขั้นต่อไปให้ใช้เกรียงที่เซาะร่องฟันปลาไว้แล้ว ปาดกาวให้สม่ำเสมอไม่ควรลงกาว ครั้งหนึ่ง ๆ เกินกว่าเนื้อที่ 30 ตารางเมตร และทิ้งไว้ประมาณ 20 – 30 นาที (สำหรับกาวดำ) และไม่ควร เกินกว่า 20 ตารางเมตร ทิ้งไว้ประมาณ 10 – 20 นาที (สำหรับกาวขาว) พอกาว แห้งหมาด ๆ ใช้นิ้วแตะดูถ้ากาวไม่ติดนิ้ว ให้ใช้เชือกตีเส้นตรงที่ทำเครื่องหมายกากบาท ไว้ทั้งหัวท้าย ที่ได้ทำไว้แล้วในตอนจับแนว)โดยดีดเส้นเชือกให้ทิ้งรอยสีเป็นแนวไว้บน กาวเส้นนี้ให้ถือ เป็นแนวหลักในการติดตั้งกระเบื้องยางการตีเส้นแนวและติดตั้ง กระเบื้องยางบนพื้นที่ที่ กาวแห้งแล้วนั้น ให้วางแผ่นกระเบื้องยางไว้สำหรับเดินเข้าไป การติดตั้งให้ติดตาม แนวเส้นเป็นอันดับแรกโดยติดตั้งไปข้างหน้าเรื่อย ๆ ซึ่งกระเบื้องที่วางไว้สำหรับเดินเข้าไป ติดตั้งสามารถแกะออกมาใช้ติดตั้งได้อีก
 
การติดตั้งกระเบื้องยาง
โดยปกติกระเบื้องยางจะมีการยืดและหดตัว ซึ่งจะหดทางด้านตามมากกว่าทางด้านขวาง
( ด้านตาม ด้านขวางสังเกตได้จากเส้นลายบนกระเบื้องยาง) ฉะนั้นการติดตั้งที่ถูกต้อง จะต้องติดเป็นลายขัด (ตามรูป) มุมกระเบื้องยางทุก ๆ แผ่นจะต้องติดสนิทกับพื้น ถ้ากระเบื้องยางแผ่นที่ติดกำแพงไม่พอดี กับขนาดของกระเบื้องยางก็ตองตัดด้วยมีด คัตเตอร์ทีละแผ่นและเมื่อติดตั้งกระเบื้องยางเสร็จเรียบร้อย ให้ใช้ลูกกลิ้งน้ำหนักประมาณ 50 กก. กลิ้งบดทับทันที เพื่อให้กระเบ้องยางทุกแผ่นติดแนบสนิทกับพื้น
 
การติดตั้งบัวเชิงผนัง
ให้เริ่มติดตั้งบัวเชิงผนัง จากมุมใดมุมหนึ่งของห้อง ตรงรอยต่อที่มุมห้อง หรือมุมเสาให้ตัด ต่อกันเป็นมุม 45 องศา โดยใช้มีดคัตเตอร์ตัดเฉพาะตีนบัวที่ติดกับพื้นเป็นมุม 45 องศา
การทากาวยาง "ไดโนบอนด์" ให้ทาลงบนบัวด้านที่มีร่องและหนังตามความสูงของบัว ส่วนตีนบัวไม่ต้องทา รอให้แห้งแระมาณ 10 – 20 นาที พร้อมกับตรวจดูความเรียบร้อย จนมั่นใจเสียก่อนแล้วจึงค่อยติดตั้งเส้น่ต่อไป เมื่อติดตั้งแล้วต้องใช้ "กาวเชื่อม" หยอด บริเวณรอยต่อของบัวแต่ละเส้นเพื่อป้องกันการหดตัวของบัวเชิงผนัง

กระเบื้องยาง th.88db.com


การติดตั้งจมูกยางและเส้นขอบยาง
จมูกยาง 
ใช้ติดตั้งตรงบริเวณจบกระเบื้องยางกับพื้นที่ต่างระดับ หรือ รอบขอบขั้นบันไดเพื่อกันลื่น รอยต่อที่มุมบันไดให้ตัดต่อกันเป็นมุม 45 องศา การติดตั้งควรทำหลังจากที่ติดกระเบื้องยาง ลูกตั้งบันไดเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เส้นขอบยาง ใช้ติดตั้งบริเวณจบกระเบื้องยางกับพื้นระดับเดียวกันหรือจบตรงช่องประตูเพื่อกันสะดุด
การติดตั้งจมูกยางและเส้นขอบยางให้ใช้กาวยาง "ำดโนบอนด์" ทาบริเวณที่ติดตั้งและเมื่อ ทากาวยางแล้ว ต้องทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 10 – 20 นาที

การใช้พื้นที่หลังการติดตั้ง
พื้นที่ ที่ติดตั้งกระเบื้องยางเสร็จไม่ควรใช้น้ำล้างทำความสะอาทันที ต้องปล่อยให้กาวแห้ง สนิท 2 – 3 วันก่อน และห้ามเคลื่อนย้ายของหนัก ๆ ภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ และควร เปิดโล่งให้อากาศถ่ายเทรอยเปื้อนดำหลังการติดตั้งอาจเกิดจากกาวดำให้ใช้ผ้าชุบน้ำผสม น้ำมันก๊าดเล็กน้อย บิดผ้าหมาด ๆ เช็ดออกแต่ควรระมัดระวังให้มาก หรือใช้ขี้ผึ้งขัดเงา ขัดออกก็ได้

การรักษาความสะอาด
การทำความสะอาดประจำวันให้ใช้ผ้าชุฐน้ำสะอาดหรือน้ำสบู่บิดให้หมาด ๆ เช็ดถูตาม ธรรมดา และควรใช้แว๊กซ์ชนิดน้ำ "ไดโนแว๊กซ์" ลงทุก ๆ ครึ่งเดือน จะช่วยรักษาพื้นให้ คงทน ดูสวยเป็นเงามันและรักษาความสะอาดได้ง่าย ถ้าเป็นพื้นที่มีสภาพเก่าและสกปรก มาก ควรล้างด้วยน้ำยาล้างพื้น "ไดโนคลีน" เสียก่อนแล้วจึงใช้ "ไดโนแว๊กซ์" ลงซ้ำอีก
1 – 2 ครั้งกระเบื้องยาง "ไดโนเฟล็กซ์" ได้เคลือบน้ำยาและขัดเงาไว้แล้วระหว่างการผลิต ดังนั้นหากลงแว๊กซ์จะทำให้ไม่ติดผิวกระเบื้องยาใหม่ในตอนแรก

ปัญหาและการแก้ไข
ถาม- ถ้ากาวสีดำ หรือสีขาว เปื้อนบนผิวกระเบื้องยาง จะทำอย่างไร
ตอบ- กรณีที่กาวเปื้อนบนผิวกระเบื้องยาง สามารถแยกได้เป็น 2 กรณี คือ

1.กรณีที่เป็นกาวสีดำ ให้ใช้เศษผ้าชุบน้ำพอหมาดนำมาชุบน้ำมันก๊าดบาง ๆ เช็ดถูบริเวณที่รอยเปื้อนและใช้เศษผ้าแห้ง เช็ดตาม ซึ่งควรทำอย่างระมัดระวังเพราะรอยเปื้อนอาจจะขยายวงกว้างออกไปได้อีก

2.กรณีที่เป็นกาวสีขาว ให้ใช้เศษผ้าชุบน้ำบิดพอหมาด ๆ เช็ดบริเวณที่เป็นรอยกาวซึ่งจะหลุดออกมาได้ง่ายกว่ารอยเปื้อน จากกาวสีดำ

ถาม- การเคลือบแว๊กซ์กับการล้างเคลือบแว๊กซ์กระเบื้องยางต่างกันอย่างไร
ตอบ- การเคลือบแว๊กซ์สามารถทำได้ในกรณีที่พื้นกระเบื้องยางสะอาดไม่มีรอยเปื้อน แต่ถ้ากรณีที่รอยสกปรกหรือใช้งานมานานต้องทำการล้างด้วยน้ำยาลอกแว๊กซ์ "ไดโนคลีน" ก่อน เมื่อล้างเสร็จก็จะดำเนินการเคลือบด้วย "ไดโนแว๊กซ์" ซึ่งเรียกว่าการล้างเคลือบแว๊กซ์

ถาม- ข้อดีของกระเบื้องยาง มีอะไรบ้าง
ตอบ- กระเบื้องยางเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบา ติดตั้งง่ายใช้เวลาน้อย สามารถเล่นลวดลายและมีสีสันให้เลือกมากมาย ดูแลรักษาและซ่อมแซมง่าย และที่สำคัญราคาไม่แพง

ถาม- ทำไมถึงไม่มีการรับประกันการติดตั้งกระเบื้องยางในพื้นชั้นล่าง
ตอบ- เนื่องจากพื้นชั้นล่างมีความเสี่ยงสูงจากความชื้นของไอน้ำใต้พื้นดิน และลักษณะพื้นที่ที่สามารถติดตั้งกระเบื้องยางได้ดีต้องมีลักษณะ แห้ง แข็ง เรียบ และสะอาดทำให้การติดตั้งกระเบื้องยางส่วนใหญ่จะไม่มีการรับประกันการติดตั้งในพื้นชั้นล่าง

ที่มา lamaisonthailand.comLabels: , , ,


Leave A Comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...