--Advertisement--

วิธีปูกระเบื้องบนผนังภายนอกอาคารหรือระเบียง


การปูกระเบื้องบนผนังภายนอกอาคารหรือระเบียง

การปูกระเบื้องบริเวณภายนอกอาคาร ซึ่งต้องสัมผัสแสงแดด ลม ฝน หรือการสั่นสะเทือนจากรถที่สัญจรไปมา กรณีอาคารตั้งอยู่ติดถนน สิ่งเหล่านี้มีผลกระทบโดยตรงต่อการติดตั้งกระเบื้องให้ติดแน่นทนทาน

ปัจจัยที่มีผลต่อการปูกระเบื้องบริเวณระเบียง หรือผนังภายนอกอาคาร

1.กาวซีเมนต์และยาแนวมีรูพรุน 
โดยธรรมชาติของกาวซีเมนต์และยาแนวจะมีรูพรุน ดังนั้นน้ำจึงสามารถซึมผ่านรูพรุนของยาแนวไปสู่กาวซีเมนต์และพื้นผิวหลังกระเบื้องได้

ดังนั้นการปูกระเบื้องภายนอกอาคารจึงต้องพิจารณา

กาวซีเมนต์ที่ใช้ปูกระเบื้องต้องมีความสามารถในการยึดเกาะและทนทานต่อการสัมผัสน้ำ
กรณีระเบียง โครงสร้างต้องแข็งแรง เพื่อรองรับน้ำหนักของกระเบื้องกาวซีเมนต์และยาแนว และควรออกแบบให้มีความลาดเอียงเพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง และติดตั้งระบบกันรั่วซึมเพื่อป้องกันน้ำซึมผ่านจากระเบียงลงูพื้นด้านล่าง

2.แสงแดด อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง มีผลต่อการขยายตัวของกระเบื้องและพื้นผิว

สภาพภูมิอากาศ สภาวะแวดล้อม เช่น แสงแดด ฝน ก่อให้เกิดการขยายตัว หดตัวของกระเบื้องและพื้นผิว แต่ด้วยอัตราการขยายตัวและหดตัวที่ไม่เท่ากัน ทำให้กระเบื้องหลุดร่อนได้
จึงจำเป็นต้องเลือกใช้กาวซีเมนต์และยาแนวยืดหยุ่น เพื่อช่วยรองรับสภาวะดังกล่าว ซึ่งป้องกันการหลุดร่อนของกระเบื้อง

3.ขนาดกระเบื้องที่ใหญ่มาก ประสิทธิภาพในการรองรับการขยายตัวและหดตัวของยาแนวยิ่งน้อยลง

เนื่องจากการขยายตัวของพื้นผิวและกระเบื้องไม่เท่ากัน
ควรต้องเว้นร่องยาแนวอย่างน้อย 3 มม. ซึ่งยาแนวที่ใช้ต้องทนทานและมีความยืดหยุ่นสูงเพื่อรองรับการขยายตัวดังกล่าว

ปูกระเบื้องบนผนัง weberthai.com

วิธีแก้ปัญหา

ปูกระเบื้องบนผนังภายนอกอาคาร
กาวซีเมนต์ เวเบอร์.ไทล์ เฟล็กซ์
ยาแนว เวเบอร์.คัลเลอร์ เอาท์ไซด์

ปูกระเบื้องภายนอกอาคาร บริเวณระเบียงหรือเฉลียง
ซีเมนต์กันรั่วซึม เวเบอร์.ดราย เท็ค
กาวซีเมนต์ เวเบอร์.ไทล์ เฟล็กซ์
ยาแนว เวเบอร์.คัลเลอร์ เอาท์ไซด์

การปูกระเบื้องบริเวณภายนอกอาคารหรือระเบียง ต้องใช้กาวซีเมนต์และยาแนวชนิดยืดหยุ่น (Polymer Modified Adhesive and Grout) ซึ่งมีความสามารถในการยึดเกาะสูง มีรูพรุนน้อย การเลือกใช้กระเบื้องขนาดเล็กจะทำให้การขยายตัว หดตัวน้อยกว่ากระเบื้องขนาดใหญ่
ขั้นตอนการปูกระเบื้องบนผนังภายนอกอาคารหรือบริเวณระเบียง

1.เตรียมพื้นผิว
ก่อนการปูกระเบื้องพื้นผิวต้องเรียบ สะอาด กรณีระเบียงพื้นผิว ต้องเรียบและควรออกแบบให้มีความลาดเอียงบริเวณท่อระบายน้ำ

2.กรณีปูกระเบื้องบริเวณระเบียงหรือเฉลียง ควรติดตั้งระบบกันรั่วซึม เวเบอร์.ดราย เท็ค ก่อนปูกระเบื้อง ควรทิ้งให้ซีเมนต์กันรั่วซึมแห้ง 1 วัน ก่อนปูกระเบื้อง

3.ปูกระเบื้องด้วยกาวซีเมนต์ เวเบอร์.ไทล์ เฟล็กซ์ 
ทิ้งให้กาวซีเมนต์แห้ง 24 ชม. ก่อนการยาแนว
4.ยาแนวกระเบื้องด้วย เวเบอร์.คัลเลอร์ เอาท์ไซด์
ควรเว้นร่องยาแนวประมาณ 3-12 มม. เพื่อรองรับการขยายตัวของกระเบื้องและพื้นผิว
ควรเว้นรอยต่อ Movement Joint กว้างประมาณ 5-6 มม. ในทุกๆ 60 ตรม. และอุดรอยต่อด้วย Special Silicone Sealants

บริเวณกระเบื้องหักมุมหรือมุมเสาหรือบริเวณรอยต่อของพื้นผิวที่ต่างชนิดกัน ควรเว้นรอยต่อประมาณ 5-6 มม. และอุดรอยต่อด้วย Special Silicone Sealant

ผลิตภัณฑ์อ้างอิง
เวเบอร์.คัลเลอร์ เอาท์ไซด์
เวเบอร์.ดราย เท็ค
เวเบอร์.ไทล์ เฟล็กซ์

ที่มา treetouch.comLabels: , ,


Leave A Comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...