--Advertisement--

เทคนิคการปูกระเบื้องเซรามิก


วิธีการปูกระเบื้องเซรามิก
การปูกระเบื้องพื้นและกระเบื้องผนังจะมีขั้นตอนการปูคล้ายๆ กัน สำหรับผนังเก่าที่ทาสีเรียบร้อยแล้วหรือกลบเรียบแล้ว ควรใช้สกัด สกัดผนังให้ เป็นรอยก่อนเพื่อการยึดเกาะที่ดีขึ้นโดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการทำงาน
ขั้นตอนที่ 1
วัดขนาดกำหนดแนวการปูกระเบื้องก่อน เช่น การปูผนังการปูผนังควรให้เศษอยู่ด้านล่างหรือการปูไม่ เต็มความสูงของผนัง ควรให้แผ่นเต็มอยู่บนสุด ส่วนการปูกระเบื้องพื้นควรกำหนดแนวปูโดยให้เศษกระ เบื้องอยู่ด้านข้างริมห้อง ใช้เกรียงฉาบปูนผสมปูนสำหรับปูกระเบื้องในกระถางผสมปูน ปูนปูกระเบื้อง 1ส่วน ทราย 2 ส่วน ควรผสมครั้งละพอประมาณในการปูไม่ควรผสมมากเกินไปจะทำให้ปูนแข็งตัวในขณ ะที่ยังใช้ไม่หมดการผสมควรผสมให้ปูน หนืดอยู่ตัว


ขั้นตอนที่ 2
ร่างแบบเพื่อวางแนวการปูให้ตรงตามความต้องการกำหนดจุดเริ่มต้น โดยอิงกับแนววงกบประตู ใช้ด้ายตี เส้น ตีเส้นที่เป็นแนวสำหรับการปูทั้งแนวนอนและแนวตั้ง

ขั้นตอนที่ 3
ใช้เกรียงฉาบปูนผสมปูนสำหรับปูกระเบื้องใน กระถางผสมปูน ปูนปูกระเบื้อง 1ส่วน ทราย 2 ส่วน ควรผสมครั้งละพอประมาณในการปูไม่ควรผสมมากเกินไปจ ะทำให้ปูนแข็งตัวในขณะที่ยังใช้ไม่หมดการผสมควร ผสมให้ปูน หนืดอยู่ตัว

ขั้นตอนที่ 4
นำกระเบื้องที่ต้องการปูมาแช่น้ำสะอาดไว้ประมาณ 20-30 นาที ให้กระเบื้อง ดูดซึมน้ำจนอิ่มตัวก่ อนเพื่อไม่ให้กระเบื้องดูดน้ำจากปูนปูกระเบื้องจนแห้ง จะทำให้กระเบื้องหลุดร่อน นำกระเบื้องที่แช่น้ำขึ้นมาผึ่งให้แห้งหมาดๆ

ขั้นตอนที่ 5
ใช้เกรียงฟันร่องตักปูนใส่ด้านหลังกระเบื้อง ฉาบเป็นร่องปาดให้ทั่วทั้งแผ่นด้วยการออกแรงกดเบา ๆ ให้มีเนื้อปูนประมาณ 5 มิลลิเมตร

ขั้นตอนที่ 6
นำกระเบื้องติดบนพื้นตามแนวแล้วเคาะเบาๆ ด้วยค้ อนยางหรือด้ามเกรียงให้แน่นกับพื้นผิวปาดปูนส่ วนเกินออก

ขั้นตอนที่ 7
ปูแผ่นต่อไปโดยให้ช่องห่างแนวกระเบื้องประมาณ 2 -3 มม. เป็นแนวตรงไม่บิดเบี้ยว โดยปูตามแนวของเ ส้นที่ที่ไว้ทั้งแนวนอนและแนวตั้งก่อน แล้วค่อย ปูให้เต็มพื้นที่โดยปูให้ได้ระนาบเดียวกันไม่เหลื่อมสูงกว่ากันปูจนเต็มพื้นที่ทั้งหมดโดยเว้นส่วนของ เสาวงกบ ไว้ก่อน

ขั้นตอนที่ 8
ควรทิ้งไว้ 1 วัน ก่อนถึงสามารถเหยียบเข้าไปเก็บส่วนที่ขาดรอบห้องได้ การปูกระเบื้องในส่วนที่ไม่เต็มแผ่นจะต้องวัดส่วนที่ต้องการตัดออกด้วยตลั บเมตรว่าต้องการขนาดเท่าไร ขีดเส้นทำเครื่องหมายก่อนนำไปตัดด้วยแท่นตัดกระเบื้อง หรือเครื่องเจียรแบบลูกหนู ทดลองวางดูก่อนฉาบปูนให้มีร่องห่างกันประมาณ 2-3 มม.

ขั้นตอนที่ 9
ผสมปูนยาแนว 1 ส่วน กับน้ำ 1 ส่วน ฉาบยาแนวลงใน ส่วนของร่องรอยต่อของกระเบื้องให้เต็มทิ้งไว้ให้ พอหมาดจึงเช็ดออกด้วยฟองน้ำชุบน้ำหมาดๆ จนร่องยาแนวเรียบสนิท ความกว้างของร่องกว้าเสมอกันตลอดแนว

ที่มา homedd.com


Labels: , , ,


Leave A Comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...